Over Charged for Services

תמונה: Jason Rogers / flickr

משרד התקשורת מספק הנחיות הרשמה לשירותי פרימיום בסלולר למען הגנה על הצרכנים

| יום שני, 23 ביוני 2014, 18:19 | מפעילות סלולר

משרד התקשורת ממשיך לנקוט בצעדים למיסוד תחום שירותי הפרימיום הניתנים למנויים ברשתות הסלולר, זאת לאחר שבחודש שעבר הטיל עיצומים על חברות הסלולר פלאפון, סלקום, פרטנר והוט מובייל בעקבות "פרשת אקיוטק".

שירותי הפרימיום הניתנים למנויי הסלולר וכוללים שירותי מידע, בידור, ייעוץ והשתתפות בהגרלות, אלו המחייבים את חשבון המנוי בתשלומים נוספים מעבר לתשלום הקבוע המשולם לספקית הסלולר, יאוגדו על-פי המדיניות החדשה תחת קודי חיוג קבועים וידועים מראש: 1-900, 1-901 ו-1-902, זאת החל מה-24 באוקטובר 2014.

מטרת המדיניות החדשה היא למנוע בלבול של הצרכנים, כמו גם לבטל מצבים בהם נגבים מחשבונם סכומי כסף גדולים באופן שאינו שקוף ומובן. שר התקשורת, גלעד ארדן, מציין:

במסגרת המדיניות החדשה, תעריפי שירותי הפרימיום יהיו שקופים וידועים מראש, ובנוסף, ההורה יוכל לחסום שירותים אלה לילדיו, באופן שימנע מצב של חיובי יתר הנגרמים מחוסר מודעות לעלות השירות.

קודי החיוג המוגדרים לפי המדיניות החדשה יהיו היחידים שישמשו לחיוב מנויים מעבר לתעריף הרגיל, כאשר כל אחד מקודי החיוג יוגדר עבור רמת תעריפים שונה:

  • קוד חיוג 1-900: משמש לשירותים הניתנים לפי זמן השיחה בעלות של 0.5 שקלים לדקה + תעריף השיחה הרגיל, כאשר התעריף הכולל לא יעלה על 30 שקלים למשך השיחה כולה. השירות יהיה פתוח כברירת מחדל, אך ניתן יהיה לחסום אותו באמצעות מילוי טופס שיימצא באתר החברה המספקת את השירות או באתר ספקית הסלולר.
  • קוד חיוג 1-901: משמש לשירותים הניתנים ללא חיוב עבור זמן שיחה ובתעריף שלא יעלה על 50 שקלים + תעריף השיחה הרגיל. השירות יהיה סגור כברירת מחדל, וניתן יהיה לפתוח אותו באמצעות מילוי טופס שיימצא באתר החברה המספקת את השירות או באתר ספקית הסלולר.
  • קוד חיוג 1-902: בשירות זה התעריף מוגבל לסך של 100 שקלים לשיחה + תעריף רגיל לדקת שיחה. השירות חסום כברירת מחדל וניתן לפתוח אותו רק על ידי זיהוי אמין של מבוגר המשלם את החשבון ובבקשה מצידו בהליך שיאושר על-ידי המשרד.

מנויים חדשים יאלצו למלא טופס עת ירצו להצטרף לשירותי פירמיום על בסיס קבוע, בעוד מנויים ותיקים יפנו לאתר ספקיות הסלולר לצורך הורדת טפסים להפעלת או ביטול השירותים. עבור כל שירות תתבקש נותנת השירות לספק מידע אודות מהות השירות, עלותו ואופן החיוב בגינו מראש. בנוסף, יידרש המנוי לאשר את צריכת השירות על-ידי הקשה על מקש לאישור בזמן ההרשמה הטלפונית, כאשר לאחר מכן תינתן לו אפשרות לבטל את השירות תוך 5 שניות על-ידי ניתוק השיחה, במקרה זה לא יחוייב עבור שימוש בשירות הפרימיום עבור השיחה.

במאגר הקופונים שלנו כבר ביקרתם?
סמארטפונים וגאדג'טים במחירים נוחים ובמשלוח ישיר עד הבית
לחצו כאן
תגובות לכתבה
גאדג'טי | Gadgety
ניווט באתר
קטגוריות
גאדג'טי
חיפוש כתבות